اخبار مؤسسه اطلاعیه گالری

کلاس مهد و پیش دبستان ترم تابستان 98 مؤسسه فرهنگی-قرآنی محمد بن جزری

کلاس های مهد و پیش دبستان موسسه فرهنگی-قرآنی محمد بن جزری  در تاریخ 25 خرداد 1398 شروع شد.

کلاس ها مهدقرآن و پیش دبستانی در این ترم در سه گروه و با دو مربی خانم حلیمه شریفی و خانم راحله فدایی برگزار می شود:

گروه اول: پیش دبستان(شنبه -چهارشنبه)

گروه دوم: مهد قرآن(یک شنبه -سه شتبه)

گروه سوم: مهد قرآن و پیش دبستان(دوشنبه- پنج شنبه)

درباره نویسنده

مؤسسه قرآنی محمد بن جزری

دیدگاهتان را بنویسید