اخبار مؤسسه

بازدید اعضای شعبه فارس جماعت دعوت اصلاح از موسسه قرآنی محمد بن جزری

در این دیدار اعضا از موسسه جدید محمد بن جزری دیدن نمودند و در پایان با مدیریت و کارکنان و معاونت ها نیز نشستی داشتند.

درباره نویسنده

مؤسسه قرآنی محمد بن جزری

دیدگاهتان را بنویسید