اخبار مؤسسه

برگزاری اختتامیه ترم پاییز و زمستان 1400

سه اختتامیه مجازی ویژه ی قرآن آموزان ترم پاییز و زمستان 1400- قرآن آموزان پسر ودختر و خواهران بزرگسال برگزار گردید.

این برنامه ها در سه زمان جداگانه ویژه ی هر گروه سنی همراه با برنامه های شاد و متنوع با همکاری خود کارمندان موسسه برگزار شد.

درباره نویسنده

مؤسسه قرآنی محمد بن جزری

دیدگاهتان را بنویسید