مسابقات

برگزاری 4 مسابقه الریان در ماه رمضان 1401

چهار مسابقات الریان در ماه رمضان سال 1401 برگزار شد. مسابقات الریان همانند ماه رمضان های سال گذشته برگزار شد و شماره مسابقه به شماره بیست و سه رسید.

محوریت مسابقات الریان سال 1401: تفسیر سوره مریم- سیرت – اطلاعات عمومی- قدس

درباره نویسنده

مؤسسه قرآنی محمد بن جزری

دیدگاهتان را بنویسید